FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Tillhandahåller företagshälsovård till företag i Lundaregionen

Lundahälsan

Lundahälsan tillhandahåller företagshälsovård med hög kvalitet till företag inom Lundaregionen.
Hos oss arbetar företagssköterskor, ergonom, skyddsingenjör, psykolog, sjukgymnast och företagsläkare, samtliga med lång erfarenhet.
Utöver företagsläkare erbjuder vi även specialistläkare i psykiatri, hud, gynekologi samt allmänmedicin där medarbetare kan remitteras vid behov.

Företagsläkare

Gör en medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete och vid behov arbetsrehabiliterande insatser. Detta varvas med förebyggande arbete som lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsofrämjande insatser på individnivå.

Företagssköterskor

Genomför hälsokontroller och hälsokartläggningar på individ och grupp nivå, medicinska kontroller , drogtester, nyanställningsundersökningar kartläggningssamtal vid hög sjukfrånvaro, riskbedömningar av arbetsplatser samt rehabilitering vid missbruk.

Specialistläkare i psykiatri

Utredning och behandling av psykiska besvär. Möjlighet till läkemedelsbehandling med snar och kontinuerlig uppföljning.

Ergonom

Vår ergonom hjälper er vid ergonomironder att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Att planera och organisera arbetet och att skaffa lämplig utrustning. Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan. Genomför även föreläsningar samt anpassade utbildningar

Sjukgymnast

Sjukgymnasten gör undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar främst i muskler, leder och nerver. Det kan röra sig om smärta, stelhet eller andra problem. Du kan också söka för kroppsliga besvär vid stress och spänningar och få hjälp med dina besvär genom rörelse, träning eller smärtlindring som tex akupunktur.

Psykolog

Våra psykologer har specialistbehörighet inom arbetslivspsykologi och klinisk psykologi. De erbjuder individuella samtal, krisbehandling, stresshantering, coachning av chefer och konflikthantering. De genomför även föreläsningar samt anpassade utbildningar.

Skyddsingenjör

Vår skyddsingenjör hjälper er att koordinera arbetet med övergripande arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen och att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hör av dig till Företagshälsovården för mer information om du som arbetsgivare är intresserad av att teckna medlemsavtal.
Telefon: 0730-20 01 48.

  ÖPPETTIDER

Mån – Fre 8:00 – 16:00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid

Mån – Fre 8:00 – 15:30
Lunchstängt 12.00-12.30

Växel

 046-150410

 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Mån – Tors 8:00 – 16:00
Lunchstängt 12:00 – 13:00

Kontaktar ni företagshälsovården och vi inte svarar, var god lämna ett meddelande eller skicka sms.

Företagshälsovård

 0730 – 200148

  ADRESS

Bondevägen 5A
227 64 Lund

FRI PARKERING, FRIKORT GÄLLER